Bangor University Crest

Canolfan Addysg Byd

Fe gaeodd y Ganolfan Addysg Byd ar ddiwedd mis Gorffennaf 2011 ac nid yw'r wefan hon bellach yn cael ei ddiweddaru

Gwybodaeth am CAB

Image of masks

Canolfan Addysg Datblygiad wedi ei lleoli ym Mhrifysgol Bangor yw’r Ganolfan Addysg Byd (CAB). Rydym yn cynnig cyngor, gwasanaeth ymgynghori a hyfforddiant tîmau i athrawon ac athrawon dan hyfforddiant o fewn addysg cynradd ac uwchradd. Rydym hefyd yn gweithio o fewn Addysg Uwch a Phellach i hyrwyddo’r dimensiwn byd-eang a datblygiad cynaliadwy. Mae ein hamrywiaeth eang o adnoddau ar gael i’w benthyca o’n Canolfan Adnoddau yn Llyfrgell Safle’r Normal y Brifysgol.

Cyllidir y staff gan grantiau o gronfa DAF (DFID), Cymorth Cristnogol, Oxfam a’r Cynllun Galluogi Cefnogaeth Effeithiol. Mae CAB yn aelod o’r Gymdeithas Addysg Ddatblygiad ac o Cyfanfyd; Cymdeithas Addysg Ddatblygiad Cymru.