Bangor University Crest

Canolfan Addysg Byd

Fe gaeodd y Ganolfan Addysg Byd ar ddiwedd mis Gorffennaf 2011 ac nid yw'r wefan hon bellach yn cael ei ddiweddaru

Astudiaethau Achos ac Adnoddau

Image of two students working on case studies

Astudiaethau achos ac adnoddau defnyddiol i fyfyrwyr ac athrawon

Mae'r safle Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn allweddol i athrawon yng Nghymru

Mae astudiaethau achos o ysgolion yng Nghymru yn y fideo Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang - Adnodd HMS i athrawon yng Nhymru. Mwy o fanylion...

Cyfnodau Allweddol 1 a 2
Cyfnodau Allweddol 3, 4 a 16+
Astudiaethau achos ysgolion eraill
Hyfforddiant Pellach

Cyfnodau Allweddol 1 a 2

Darllen Cyfeiriol

Rhestr Adnoddau Cynradd i fenthyg

Cofiwch i edrych hefyd ar y safleoedd gwe sydd ar dudalennau Newyddion Diweddaraf, Canolfan Adnoddau a Cysylltiadau'r we

CA 1 a 2: Gwybodaeth ddefnyddiol ar y we

 • Safle we Global Dimension: am amrywiaeth eang o wybodaeth a chronfa ddata o adnoddau.
 • Safle we Cyfanfyd am fanylion o adnoddau Cymraeg a digwyddiadau.
 • Edrych am wybodaeth a trafodaeth ar Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy? Edrychwch ar safle ardderchog - WWF learning site:
  ac hefyd safle y Cwriwcwlm Cenedlaethol Lloegr
 • Mae gan y safle we Tide nifer o adnoddau defnyddiol
 • A Different Story: Project Tide~ sydd yn edrych ar botensial o ddefnyddio storiau i godi ymwybyddiaeth fyd-eang ar CA2. Mae athrawon yn rhannu eu sylwadau.
 • Arfodir i Arfordir: Safle we sydd yn enghraifft o broject ar y cyd rhwng ysgolion yng Nghymru, Denmarc a Nicaragua. Mae'n cynnwys gwybodaeth am reoli'r project, methodoleg, cynllunio themau ac esiamplau'r gwaith plant.
 • Safle we Ysgol San Sior : Mae gan yr ysgol yma lawer o gysylltiadau byd-eang.
 • Safle we Ysgol Llanllechid: Roedd Ysgol Llanllechid yn un o’r ysgolion a gymerodd ran yn ‘O gaethiwed i lechi’: Llythrennedd drwy gysylltiadau byd-eang: project ar y cyd rhwng yr Ysgol Addysg ym Mangor a’r pedair ysgol yn ardal Bethesda yng Ngwynedd. Maent wedi mynd â’u gwaith drwy’r ysgol i gyd yn awr ac wedi ennill gwobr gan BT i ysgolion am eu gwaith.
 • Dolen-Lesotho Cymru - safle we ar gyswllt Cymru-Lesotho. Mae'n cynnwys gwybodaeth ar Lesotho ar gyfer ysgolion.
 • Llafur Plant: Gwybodaeth diweddaraf gan Save the Children: Profiadau plant. Safle ardderchog gyda gwybodaeth cyffredinol, safbwyntiau plant a lluniau wedi eu tynnu gan blant.
 • Mae gan y ddogfen Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ACCAC 2002) lawer o astudiaethau achos. Ar gael i'w llwytho i lawr yma

Cyfnodau Allweddol 3, 4 a 16+

Darllen Cyfeiriol
Rhestr Adnoddau Uwchradd i fenthyg

Gwybodaeth defnyddiol ar y we

 • Global Express - gweithgareddau ar faterion diweddaraf
 • Edrych am wybodaeth a gweithgareddau ar Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy? Edrychwch ar y safleoedd ADCDF-Cymru ,
 • STEP - Nod y Project Addysg Technoleg Gynaliadwy (STEP) yw gwneud pobl yn fwy ymwybodol o dechnoleg gynaliadwy, gan eu galluogi i adnabod effeithiau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol eu dewisiadau technoleg eu hunain. Mae'r safle'n cynnwys amrywiaeth o astudiaethau achos wedi eu tynnu o bob rhan o'r byd, gan ganolbwyntio ar atebion ymarferol a chynaliadwy i broblemau go iawn.
 • Just Business - Mae'n rhoi gwybodaeth a gweithgareddau am faterion byd-eang a moesegol ar gyfer myfyrwyr ac athrawon Astudiaethau Busnes ac Economeg.
 • Citizenship education -the global dimension: Mae'r adnodd rhad ac am ddim yma i athrawon uwchradd yn dod a syniadau gwersi ar gyfer pob maes o'r cwricwlwm. Mae'n cynnwys astudiaethau achos byr ochr yn ochr ag awgrymiadau ymarferol. Gallwch ei lwytho i lawr yma

Astudiaethau Achos ysgolion eraill

Yn ôl i'r brig