Bangor University Crest

Canolfan Addysg Byd

Fe gaeodd y Ganolfan Addysg Byd ar ddiwedd mis Gorffennaf 2011 ac nid yw'r wefan hon bellach yn cael ei ddiweddaru

Cysylltu a CAB

Image of a phone sign

Cysylltwch gyda ni

Canolfan Addysg Byd, Prifysgol Bangor
Safle'r Normal (Y Llyfrgell)
Ffordd Caergybi
Bangor
LL57 2PX
Ffon: 01248 383728

Canolfan Adnoddau,
Prifysgol Bangor
Llyfrgell Safle'r Normal,
Ffordd Caergybi
Bangor
LL57 2PX
Ffon: 01248 383727

Cyfarwyddwr y Ganolfan

Sheila Bennell
s.bennell@bangor.ac.uk

Gweinyddwr ac Adnoddau

Vivienne Ellis
eds80c@bangor.ac.uk

Sut i gael hyd i ni

Rydym wedi ein lleoli yn Llyfrgell ar Safle'r Normal y Brifysgol. Mae ein hadnoddau yng Nghanolfan Adnoddau Canolfan Addysg Byd yn y Llyfrgell.