Bangor University Crest

Canolfan Addysg Byd

Fe gaeodd y Ganolfan Addysg Byd ar ddiwedd mis Gorffennaf 2011 ac nid yw'r wefan hon bellach yn cael ei ddiweddaru

Addysg Uwch

Image of students discussing newspapers

Materion byd-eang a datblygiad cynaladwy ym Mhrifysgol Cymru Bangor (PCB)

Yn ystod 2004-05 fe wnaeth y Canolfan Addysg Byd, a gyllidir gan DFID a chronfa ESDGC y Cynulliad Cenedlaethol, gynnal project i weld pa gyfleoedd sydd ar gael yn y brifysgol i ddysgu am faterion byd-eang a datblygiad cynaladwy.
Adroddiad.

Yn ystod 2005-06, datblygodd project pellach a gyllidir gan gronfa ESGDC y Cynulliad Cenedlaethol fodiwl rhynddisgyblaethol newydd Dinasyddiaeth Fyd-eang: byw gyda'r darlun mawr i fyfyrwyr y flywddyn gyntaf. Adroddiad

Dysgu am Fywyd : Archwiliad 2006-07 o gyrsiau israddedig yn PCB (24 tudalen)

Archwiliad o gyrsiau uwchraddedig 2006-07

Amlinelliad modiwl - Dinasyddiaeth Fyd-eang: byw gyda'r darlun mawr

Polisi cynaladwyedd, Prifysgol Cymru Bangor

Am fanylion modiwlau Meistr ESDGC gweler tudalennu Addysg Gychwynnol Athrawon