Bangor University Crest

Canolfan Addysg Byd

Fe gaeodd y Ganolfan Addysg Byd ar ddiwedd mis Gorffennaf 2011 ac nid yw'r wefan hon bellach yn cael ei ddiweddaru

Croeso i'r Canolfan Addysg Byd

Image of a workshop at the WEC

Yn hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yng Nghymru

Hoffech chi gael cymorth gyda'r materion hyn

 • Hawliau dynol
 • Gwrthdaro
 • Masnach deg
 • Cymorth
 • Datblygiad cynaliadwy
 • Cyswllt rhwng ysgolion
 • Deall cymuned
 • Astudiaethau ardaloedd cyferbyniol?

Gallwn gynnig y canlynol i chi

 • Casgliad helaeth o adnoddau llyfrgell
 • Addysgu tîm
 • Sesiynau dosbarth
 • Cynllunio cwricwlwm

Cysylltwch gyda ni

Cysylltiadau cyflym