Bangor University Crest

Canolfan Addysg Byd

Fe gaeodd y Ganolfan Addysg Byd ar ddiwedd mis Gorffennaf 2011 ac nid yw'r wefan hon bellach yn cael ei ddiweddaru

Canolfan Adnoddau

Lleolir y Casgliad Adnoddau yn y Ganolfan Adnoddau CAB yn y Llyfrgell Addysg, Safle'r Normal, Prifysgol Cymru. Mae gennym amrywiaeth eang o adnoddau i’w benthyca ar gyfer athrawon a disgyblion. Mae’r rhain yn cynnwys fideos, gwerslyfrau, pecynnau lluniau, arteffactau a llawlyfrau athrawon. Oriau agor y Llyfrgell yw 9am–9pm fel rheol ddyddiau’r wythnos a bore Sadwrn yn ystod adegau tymor. Mae cyngor arbenigol ar gael o 9.30am tan 5pm ar ddyddiau gwaith.

Gyda chymorth cyllid AALl, mae llawer o adnoddau Dinasyddiaeth Fyd-eang yn awr ar gael hefyd mewn Llyfrgelloedd Ysgolion AALl yng Nghaernarfon, Llangefni a'r Wyddgrug. Cysylltwch â llyfrgellwyr yr ysgolion am fanylion. Gallwn ddarparu arddangosfeydd o'n hadnoddau i ysgolion, colegau ac AALl. Cysylltwch â wec@bangor.ac.uk am fanylion.

Mae rhestrau o adnoddau ar gael i'w llwytho i lawr.
Rhestr o adnoddau ar Ddinasyddiaeth Byd-Eang i CA 1 a 2
Rhestr o adnoddau ar Ddinasyddiaeth Byd-Eang i CA 3, 4 a Lefel A
Adnoddau 16+

Am fwy o wybodaeth am yr adnoddau gweler:

Cronfa ddata Global Dimension (Title Search)

Catalog Addysg Oxfam ac am adnoddau Cymraeg, cliciwch yma

Christian Aid Learn Zone

Cronfa ddata Cyfanfyd am adnoddau yn yr iaith Gymraeg