Bangor University Crest

Canolfan Addysg Byd

Fe gaeodd y Ganolfan Addysg Byd ar ddiwedd mis Gorffennaf 2011 ac nid yw'r wefan hon bellach yn cael ei ddiweddaru

Ysgolion

Image of WEC staff working with students at Coleg Menai

Mae ein gwaith yn cynnwys:

  • cynghori athrawon ar ffyrdd o ddod â phersbectif byd-eang i holl feysydd y Cwricwlwm Cenedlaethol ac i amrywiaeth o themâu dosbarth;
  • cynghori athrawon ynglyn ag adnoddau addas;
  • arbrofi â gwaith arloesol yn y dosbarth;
  • cynhyrchu deunyddiau adnodd dwyieithog i'w defnyddio mewn ysgolion
  • cyfrannu i gyrsiau HMS
  • gweithio gydag ysgolion i'u helpu gael cysylltiadau gydag ysgolion ar draws y byd.
  • cefnogi'r Fforwm Galluogi Cefnogaeth Effeithiol yn ngogledd-orllewin Cymru

Cyfleoedd Newydd Cyffrous i Ddatblygu ADCDF
Mae’r Ganolfan Addysg Byd newydd dderbyn grant 3 blynedd gan y Gronfa Datblygu Ymwybyddiaeth a fydd yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd i ysgolion yng ngogledd-orllewin Cymru ddatblygu ADCDF.  Bydd tua £40,000 y flwyddyn yn mynd tuag at gefnogi ysgolion yn y prosiect hwn.  Bydd yn galluogi athrawon o’r Cyfnod Sylfaen i fyny at y Bac Cymreig i ddatblygu agweddau o ADCDF fel sgiliau meddwl, cynllunio ysgol gyfan a phartneriaethau rhyngwladol drwy weithio gydag athrawon sydd eisoes wedi magu profiad yn y meysydd yma.  Bydd deg athro-fentor yn cael eu recriwtio i gefnogi 40 ysgol bob blwyddyn - telir am gostau llanw. Cynhelir cynadleddau blynyddol i rannu arfer da ac yn y flwyddyn derfynol bydd fideo o arfer ADCDF da yn cael ei chynhyrchu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn fentor ADCDF neu mewn datblygu ADCDF cysylltwch â Sheila Bennell s.bennell@bangor.ac.uk (ffôn. 01248 383728) neu Bethan James bethanjames@cynnal.co.uk

Cylchlythyr ADCDF Gogledd-Orllewin Cymru Haf 2008
Llwytho i lawr yma

BWCIO

I fwcio sesiynau ysgolion cysylltwch drwy lyth-el â: s.bennell@bangor.ac.uk