Bangor University Crest

Canolfan Addysg Byd

Fe gaeodd y Ganolfan Addysg Byd ar ddiwedd mis Gorffennaf 2011 ac nid yw'r wefan hon bellach yn cael ei ddiweddaru

Addysg Gychwynnol Athrawon

Image of a PGCE workshop

Modiwlau dysgu o bell newydd ar gyfer athrawon


Mae’r cwrs MA y Coleg Addysg a Dysgu Gydol Oes yn cynnig modiwlau mewn Addysg Fyd-eang. Mae pedair modiwl ar gael ar hyn o bryd:  Rhagarweiniad (10 credyd); Methodoleg (10 credyd); Y Byd Rhyngddibynnol (20 credyd); a Newid Cynaliadwy (20 credyd).  Mae pumed modiwl (30 credyd) yn cael ei datblydu ar hyn o bryd. Mae'r rhain yn cael eu dysgu drwy gymysgedd 0 gyrsiau penwythnos a dysgu o bell. Mae llwybr ESDGC llawn ar gael. Gellir troslgwyddo'r credydau i raglenni Meistr eraill. Cyllidwyd ysgrifennu’r modiwlau gan y DFID a chronfa ESDGC y Cynulliad. Gwybodaeth bellach...

Sefydlu Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaladwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang mewn cyrsiau HAGA

O 2001-04 fe wnaeth y Ganolfan Addysg Byd weithio â'r Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Cymru, Bangor ar broject tair blynedd,
a gyllidwyd gan y DFID, i sefydlu addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang a datblygiad cynaladwy mewn cyrsiau addysg a hyfforddiant cychwynnol i athrawon.
Adroddiad Terfynol, Mawrth 2004: rhan1 rhan2 rhan3 rhan4 rhan5 atodiadau(1.4Mb), clawr

Enghreifftiau o waith myfyrwyr

Astudiaethau achos ac adnoddau defnyddiol ar gyfer myfyrwyr ac athrawon

ESDGC Cymru – gwefan Addysg i Athrawon. Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth gefndir ar ddinasyddiaeth fyd-eang a datblygiad cynaladwy, cysylltiadau i ddogfennau polisi, cyflwyniadau y gellir eu llwytho i lawr, astudiaethau achos, rhestrau adnoddau, adran ar fethodoleg a gweithgareddau dosbarth, a chysylltiadau i leoedd sy’n cynnig hyfforddiant pellach.